Program do obsługi komisji kwalifikacyjnych


Naszą pasją jest programowanie

Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, by żyło się prościej.


Idea programu do obsługi komisji kwalifikacyjnych zrodziła się ponad 20 lat temu - aby sprostać potrzebie chwili. Od zastąpienia ręcznego wypisywania (wykreślania) świadectw kwalifikacyjnych do chwili obecnej program przeszedł długą drogę, ale nie zmieniło się jedno - być na miarę czasów i potrzeby chwili.

Tak jest i dzisiaj.

Wiemy, że dzisiaj słowo kompleksowo nie oznacza tego, co kilka lat temu. Dlatego wychodzimy poza ramy samego oprogramowania. Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, funkcjonalność i indywidualne podejście do potrzeb każdego Użytkownika programu. Wsłuchujemy się w potrzeby Klientów.

Na bazie współpracy z wieloma ośrodkami egzaminacyjnymi, zdobytego doświadczenia i wiedzy, możemy zaoferować optymalne i kompleksowe rozwiązanie dla każdego ośrodka szkoleniowo-egzaminacyjnego. Na każdym etapie współpracy zapewniamy pomoc i wsparcie techniczne.

Dlaczego warto nam zaufać

Doświadczenie

Ponad 20 lat na rynku. Liczne wdrożenia w całym kraju. Stała współpraca z wieloma komisjami kwalifikacyjnymi.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe pod szczególnym nadzorem (zgodnie z RODO). Szyfrowanie danych. Bezpieczny backup.

Wsparcie

Kontakt mailowo i telefonicznie 7/24. Wdrożenia i instruktaże. Organizacja środowiska pracy. Outsorcing.

Zalety naszego rozwiązania

 • program
 • komisje kwalifikacyjne
 • uprawnienia energetyczne
 • egzaminy i świadectwa

 • Kompleksowo

  Obsługa komisji, wniosków i protokołów, sprawozdania URE, rozliczenia, rejestry, ... i wiele, wiele więcej - wszystko zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą o ochronie danych osobowych.

 • Elastycznie

  Dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Personifikowane wydruki, blankiety świadectw, sprawozdania, rozliczenia - to nie problem.

 • Nowocześnie i funkcjonalnie

  Dostęp na nośnikach zewnętrznych, lokalnie, sieciowo lub zdalnie - tak jak potrzebujesz, ale zawsze w oparciu o sprawdzone i bezpieczne rozwiązania.

 • Bezproblemowo

  Stałe wsparcie. Chciałbyś, ale nie wiesz jak? Podpowiemy, a nawet zrobimy to za Ciebie.

Dołącz do zadowolonego grona Użytkowników

Dopasuj

Określ Swoje potrzeby, aby otrzymać dedykowane rozwiązanie i optymalną ofertę.

Wypróbuj

Testuj za darmo przez 30 dni (albo i dłużej - jeżeli masz taką potrzebę).

Używaj

Korzystaj z tego, z czego korzystają już inni. Zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie.

Zaufali nam

- Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT)
- Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP),
- Stowarzyszenie Polskich Energetyków (SPE),
- Stowarzyszenie Inicjatyw Energetycznych ( SIE),
- Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS),
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników (SIMP),
- Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna (SEB),
- Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy (SPBP),
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH),
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż),

- PKP Energetyka SA,
- Kogeneracja SA,
- EDF Polska,
- ENEA,
- Polska Grupa Energetyczna (PGE),
- Zakłady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)

program

Program

Nasze oprogramowanie może być takie, jak chcesz - na miarę Twoich potrzeb.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji na każdym etapie korzystania z programu.


Oprogramowanie jest przeznaczone dla Komisji Kwalifikacyjnych działających na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28. kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) po nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne.

Aktualna wersja oprogramowania jest efektem współpracy z wieloma ośrodkami egzaminacyjnymi - posiada szereg sprawdzonych rozwiązań, a jej obecny kształt i walory funkcjonalności są wynikiem wieloletnich kontaktów z Użytkownikami.

Oprogramowanie funkcjonuje na platformie Microsoft .NET Framework 3.5 udostępnianej na systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) oraz późniejszych - optymalną wydajność oraz funkcjonalność zapewnia Windows 7 i wyższy. Dodatkowo wymagana jest przeglądarka plików PDF oraz arkuszy Excel'a (opcjonalnie).

WinSERV

W przypadku wersji sieciowej oprogramowania wymagany jest dostęp do serwera baz danych MySQL.

Dostęp do serwera FTP nie jest wymagany, ale opcja ta znacznie podnosi bezpieczeństwo danych i funkcjonalność instalacji lokalnych - serwer FTP funkcjonuje jak zdalny magazyn, w którym można przechowywać zaszyfrowane kopie danych lub aktualizaować/przenosić dane między stanowiskami pracy (np.: dom - biuro).

Zarówno serwer MySQL jak i FTP jest opcjonalnie dostępny dla licencjonowanych Użytkowników.

Program nie wymaga specjalnej instalacji. Jego pliki mogą znajdować się na dysku komputera stacjonarnego, laptopa lub na nośniku zewnętrznym. Zasadniczą kwestią jest dostęp do bazy danych, która może być na nośniku zewnętrznym, zainstalowana lokalnie, ewentualnie na serwerze lokalnym lub zdalnym.


Oferując program, w zależności od potrzeb, możemy zapewnić również całą, właściwie funkcjonującą infrastrukturę - od przenośnych urządzeń szyfrujących, poprzez instalację lokalnych serwerów MySQL, aż po usługi w chmurze (zdalny hosting MySQL oraz magazyny danych FTP).

Program spełnia wymogi RODO. Każda komisja kwalifikacyjna posiada własny unikatowy klucz szyfrujący, którym szyfrowane są dane osobowe. Bazy danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, a wszystkie sporządzane kopie kompresowane i szyfrowane. Użytkownicy programu posiadają indywidualne konta z określanymi przez administratora uprawnieniami. Przetwarzanie danych jest rozliczane (wiadomo co, kto, kiedy, ...), dane mogą być anonimizowane i są stosowane zadady „privacy by design” oraz domyślnie „privacy by default”.

Poza główną funkcjonalnością, jaką jest wydawanie świadectw kwalifikacyjnych i prowadzenie ewidencji osób posiadających uprawnienia, oprogramowanie stanowi nieodzowne narzędzie dla sekretarzy komisji. Program prowadzi ewidencję członków komisji, ich uprawnień i wynagrodzeń, a w odpowiednim czasie monituje o konieczności odnowienia uprawnień. Automatycznie generowana jest okresowa sprawozdawczość do Urzędu Regulacji Energetyki (URE), a także niezbędne formularze. Ponadto, poza ewidencją protokołów egzaminacyjnych, program prowadzi rozliczenia i ewidencję wniosków egaminacyjnych (również przesyłanych internetowo).

Program jest chroniony prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Zarówno program, jak i wszelkie prawa z nim związane są własnością firmy SERVICOM, która może udzielać niewyłącznego prawa użytkowania programu. Podstawą użytkowania prezentowanego oprogramowania jest uiszczanie rocznej opłaty licencyjnej.

oferta

Aktualna oferta

Program

Licencja na oprogramowanie

Podstawą użytkowania oprogramowania jest uiszczanie opłaty licencyjnej, uzależnionej od aktualnego minimalnego wynagrodzenia (odpłatności za egzamin kwalifikacyjny), ilości wydawanych świadectw, ilości komisji oraz spersonifikowanych usług dodatkowych. Opłata licencyjna jest ustalana indywidualnie.

 • Licencja

  Oprogramowanie z kluczem licencyjnym przypisanym do danej komisji z możliwością instalacji na dowolnej ilości stanowisk. Licencja jest ważna rok lub do wyczerpania limitu ilości wydanych świadectw. Po wygaśnięciu licencji, aby móc wprowadzać nowe dane, należy uiścić nową opłatę - dostęp do wcześniej wprowadzonych danych pozostaje bez zmian.

 • Dostosowanie

  Wydruki, raporty, sprawozdania, rejestry, rozliczenia, ... - takie jakie potrzebujesz, a blankiety świadectw - takie jakie chcesz - kolorystykę i układ dostosowujemy do dotychczas stosowanych blankietów lub opracowujemy nowe wzory (chyba, że przypadną do gustu domyślnie przyjęte w programie wzory świadectw).

 • Aktualizacje

  Bezpłatny dostęp do najnowszej wersji oprogramowania - zawsze zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 • Wsparcie

  Pomoc techniczna on-line.
Chmura

Magazyn danych i zdalna baza danych

Pełna infrastruktura dla zapewnienia bezpieczeństwa i mobilności - nie musisz posiadać własnych serwerów i dozoru informatycznego, aby korzystać z programu tak jak chcesz i gdzie chcesz.

 • Konto

  Indywidualne konto z unikatowym kluczem szyfrującym.

 • Kopie

  Automatyczne kopie danych.

 • MySQL

  Baza danych do dostępu zdalnego (przez Internet)

 • FTP

  Magazyn przechowywania zaszyfrowanych kopii danych
Ochrona danych

Dane osobowe pod szczególnym nadzorem

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, aby robić to zgodnie z prawem, musi posiadać odpowiednią dokumentację (zgodną z RODO) - jeżeli jeszcze nie posiadasz, to najlepszy moment na jej wdrożenie wraz z programem.

 • Niezbędne dokumenty

  Wraz z programem możesz otrzymać niezbędne dokumenty uprawniające do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności komisji egzaminacyjnych - zgodne z RODO (funkcjonującego od 25.05.2018r.). Wykup rozszerzoną licencję

 • Sankcje

  Za nieprzestrzegania nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych grożą surowe kary pieniężne oraz inne sankcje - do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (przy czym zastosowanie ma kwota wyższa).
Outsourcing

Umowa na przetwarzanie danych, drukowanie świadectw i obsługę komisji kwalifikacyjnej

Licencję na program oraz infrastrukturę w chmurze otrzymujesz za darmo. Tylko wprowadzasz dane na podstawie protokołów, a wydrukowane świadectwa (do ostemplowania i podpisu) otrzymujesz pocztą - cała sprawozdawczość w Twoim komputerze. Płacisz tylko za wydane świadectwa.

 • Prezentacje

  Zapoznałeś się z naszą ofertą, ale do końca nie wiesz, czy oferowane rozwiązania sprawdzą się w Twojej komisji? Zadzwoń, napisz - przyjedziemy, zaprezentujemy możliwości programu i dokładnie określimy jego funkcjonalności, tak aby zapewnić optymalne rozwiązanie do Twoich potrzeb. Zostawimy wdrożoną wersję demo i uzgodnimy, co dalej. Jeżeli zdecydujesz się na zakup licencji - to wszystko będzie całkiem za darmo.


 • Wdrożenia

  Ważną sprawą jest właściwe wdrożenie oprogramowana (najlepiej połączone ze szkoleniem użytkowników), które owocuje efektywnym wykorzystaniem oprogramowania i oszczędnością cennego czasu. Podczas asysty przy wdrożeniu następuje praktyczne zapoznanie się z funkcjonalnością oprogramowania, konfiguracja programu, zdefiniowanie kont Użytkowników i ich uprawnień, kalibracja wydruków oraz ustalenie procedur sporządzania i zabezpieczania kopii danych.

  • Instalacja

   instalacja oprogramowania oraz wymaganych komponentów na komputerach Użytkowników, a w przypadku wersji sieciowej - również na serwerze.

  • Konfiguracja

   Personalizacja ustawień programowych, rejestracja kont i uprawnień Użytkowników, a w przypadku wersji sieciowej - instalacja lokalnych serwerów baz danych oraz konfigruracja otoczenia sieciowego do pracy grupowej.

  • Instruktaż

   Praktyczna obsługa programu przez każdego Użytkownika, połączona z instruktażem i praktycznymi poradami. Już od pierwszych chwil można efektywnie korzystać z oprogramowania, bez tracenia czasu na przeszukiwanie dokumentacji - po co odkrywać to, z czego efektywnie korzystają już inni. • Infrastruktura

  Dostęp mobilny, lokalny, sieciowy lub zdalny - tak jak potrzebujesz, ale zawsze w oparciu o sprawdzone i bezpieczne rozwiązania. Nie wiesz co wybrać? Podpowiemy lub zapewnimy optymalne rozwiązanie.

  • Mobilne urządzenia szyfrujące

   Chcesz bezpiecznie pracować z programem na kilku komputerach, ale nie chcesz instalować na nich programu i bazy danych? A może kopie danych chcesz bezpiecznie przechowywać w tylko sobie wiadomym miejsu? Jest na to sposób - zaoferujemy odpowiednie rozwiązanie.

  • Lokalne serwery baz danych

   Instalacja lokalnych serwerów baz danych oraz konfiguracja otoczenia sieciowego do pracy grupowej. • Konwersja danych

  Jeżeli masz już wdrożone jakieś rozwiązanie do wydawania świadectw (z bazą danych), ale nie jesteś z niego do końca zadowolony, to dobrze trafiłeś - spróbuj naszego rozwiązania, a my spróbujemy przenieść dotychczas zgromadzone dane do naszego programu.


 • Blankiety świadectw

  Przy współpracy z kilkoma sprawdzonymi drukarniami możemy zapewnić blankiety świadectw dostosowane do preferencji Użytkownika (takie, jakie chcesz i jakich potrzebujesz) oraz zapewniające optymalną jakość nadruku danych z programu.


 • Systemy bezpieczeństwa danych

  Bezpieczne gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych nie jest prostą sprawą - zwłaszcza jeżeli chodzi o dane osobowe. Jeżeli nie masz wdrożonych własnych rozwiązań - podpowiemy, a nawet zrobimy to za Ciebie.

  • Serwery plików NAS

   Instalacja lokalnych systemów udostępniania i zabezpieczania danych.

  • Monitoring

   Dodatowe zabezpieczenie obszarów chronionych.

  • Bezpieczeństwo informacji

   Opracowanie indywidualnej dokumentacji ochrony danych osobowych niezbędnej do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.promocje

Promocje

Przy decyzji o zakupie licencji
do końca 2015 rokuProgram

BRAK OPŁATY inicjującej
i okres wdrożeniowy gratis

Kompleksowa obsługa komisji kwalifikacyjnych


Zwolnienie z VAT

Razem taniej

Dedykowane rozwiązania w korzystnej cenie dla Ośrodków egzaminacyjnych posiadających większą ilość komisji kwalifikacyjnych

Kontakt

Tajemnicą sukcesu jest zadowolony Użytkownik.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji na każdym etapie korzystania z programu.

Masz pytania,
chcesz zamówić program?

Wypełnij formularz, wyślij maila lub po prostu zadzwoń. Postaramy się udzielić jak najbardziej wyczerpującej odpowiedzi.


Zadzwoń do nas!

+48 506 801 806


 • Masz wątpliwości?

 • Wahasz się jeszcze ... ?

 • Nie jesteś przekonany?

 • Nie wiesz czy program
  spełni Twoje oczekiwania?

 • ... ?

Chcesz wiedzieć więcej ?

Kompleksowa obsługa komisji kwalifikacyjnych

program (licencja i wsparcie)

infrastruktura w chmurze

ochrona danych osobowych (RODO)

outsourcing (darmowa licencja)

+48 506 801 806